void-label-01

สติ๊กเกอร์วอยด์ / สติ๊กเกอร์กันปลอม

สติ๊กเกอร์วอยด์ฉลากบ่งชี้ร่องรอยการเปิดออก ที่มีความทนทาน ป้องกันความร้อน กันน้ำ ป้องกันรอยขีดข่วน ป้องกันการเลียนแบบ เป็น Tamper Evident ที่สามารถช่วยเหลือและปกป้องธุรกิจของคุณได้ และยังช่วยเพิ่มมาตรฐานและความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์เป็นของแท้จริง ๆ 

สอบถามข้อมูล Packtica

 

เพิ่มความปลอดภัยให้บรรจุภัณฑ์ด้วยสติ๊กเกอร์วอยด์ (VOID)

สติ๊กเกอร์ วอยด์

สติ๊กเกอร์วอยด์มีความสำคัญอย่างไร?

เป็นสติ๊กเกอร์รับประกันสินค้า สติ๊กเกอร์กันแกะ สติ๊กเกอร์กันปลอม บ่งชี้ร่องรอยการเปิดออกเป็นฉลากประเภทหนึ่งที่แสดงให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความไม่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่เขาได้รับ อาจเกิดการนำของปลอมสลับเปลี่ยนหรือสินค้าข้างในสูญหาย เมื่อฉลากถูกลอกหรือดึงออกจะทิ้งร่องรอยลงบนกล่องสินค้า สิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้บริโภครู้ว่าผลิตภัณฑ์ถูกสลับเปลี่ยนและอาจไม่ปลอดภัยสำหรับการใช้หรือการบริโภค

สติ๊กเกอร์ วอยด์

สติ๊กเกอร์รับประกัน สติ๊กเกอร์ void หรือ วอยด์กันปลอมมีทั้งเป็นแบบฉลากและเป็นแบบเทปเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับกล่องสินค้า ซองจดหมาย พาเลท ลังและกระเป๋า เทปเหล่านี้จะแสดงหลักฐานโดยการทิ้งร่องรอยหรือข้อความลงบนบรรจุภัณฑ์เมื่อมีการแกะออก

ประเภทฉลากบ่งชี้ร่องรอยการเปิดออก หรือสติ๊กเกอร์วอยด์ (VOID)

Tamper evident

Full Transfer - Special Formulation

ทิ้งร่องรอยทั้งหมดลงบนพื้นผิว (กาวแบบพิเศษ) เวลาที่ลอกสติกเกอร์ออกจะทิ้งคราบกาวลงบนพื้นผิวทั้งหมด เมื่อทางปลายทางตรวจพบว่าสติกเกอร์มีร่องรอยของการดึงออก จะสามารถตรวจสอบและตามผู้ที่ประสงค์ร้ายมาได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับแปะกล่องลัง กล่องกระดาษ และสินค้าอื่นๆที่ต้องการ 

ซองฟอยล์

High Residue

ทิ้งร่องรอยทั้งหมดลงบนพื้นผิว เวลาที่ลอกสติกเกอร์ออกจะทิ้งคราบกาวลงบนพื้นผิวทั้งหมด เมื่อทางปลายทางตรวจพบว่าสติกเกอร์มีร่องรอยของการดึงออก จะสามารถตรวจสอบและตามผู้ที่ประสงค์ร้ายมาได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับแปะกล่องลัง กล่องกระดาษ และสินค้าอื่นๆที่ต้องการ 

 Void Sticker Thailand

Low Residue

ทิ้งร่องรอยบางส่วนลงบนพื้นผิว เวลาที่ลอกสติกเกอร์ออกจะทิ้งคราบกาวลงบนพื้นผิวเฉพาะข้อความ เช่น วอยด์เปลือกไข่ ซึ่งสามารถระบุข้อความที่ต้องการได้ เช่น Void Sticker Thailand หรือใส่เป็นชื่อแบรนด์ของคุณได้ เมื่อทางปลายทางตรวจพบว่าสติกเกอร์มีร่องรอยของการดึงออก จะสามารถตรวจสอบและตามผู้ที่ประสงค์ร้ายมาได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับแปะกล่องกระดาษกล่องผลิตภัณฑ์ และสินค้าอื่นๆที่มีพื้นผิวเรียบและไม่มีฝุ่น มักใช้เป็นรูปแบบตัวหนังสือ

สติ๊กเกอร์กันแกะ

Non Residue

ไม่ทิ้งร่องรอยลงบนพื้นผิวแต่ทิ้งร่องรอยลงบนสติกเกอร์ เวลาที่ลอกสติกเกอร์ออกจะไม่ทิ้งคราบกาวลงบนพื้นผิวแต่จะทิ้งลงบนสติกเกอร์แทน เมื่อทางปลายทางตรวจพบว่าสติกเกอร์มีร่องรอยของการดึงออก จะสามารถตรวจสอบและตามผู้ที่ประสงค์ร้ายมาได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับแปะกล่องเหล็ก กล่องผลิตภัณฑ์ที่ต้องการนำกลับมาใช้อีกครั้งและสินค้าอื่นๆที่มีพื้นผิวเรียบ รวมถึงรถและเครื่องบิน

ประเภทอื่น ๆ ของฉลากบ่งชี้ร่องรอยการเปิดออก หรือสติ๊กเกอร์วอยด์ (VOID)

เทปบ่งชี้ร่องรอยการเปิดออก (เทปวอยด์)

เทปบ่งชี้ร่องรอยการเปิดออก (เทปวอยด์)

เมื่อมีการแกะลอกเทปออกจะแสดงร่องรอยหรือคราบกาวลงบนพื้นผิวบนบรรจุภัณฑ์หรือลงบนตัวเทปเอง ปกป้องสินค้าของคุณด้วยเทปบ่งชี้ร่องรอยการเปิดออก เพื่อความปลอดภัยของการขนส่งสินค้าหรือจัดเก็บสินค้าแต่ละรายการ

ถุงซีล

ถุงซีลบ่งชี้ร่องรอยการเปิดออก (ถุงซีลนิรภัย)

ถุงซีลบ่งชี้ร่องรอยการเปิดออก หรือซองฟอยล์ ใช้สำหรับเก็บเอกสารที่เป็นความลับ ของใช้ส่วนตัว เงินสด สินค้าปลอดภาษี และของมีค่าอื่นๆ ถุงซีลบ่งชี้ร่องรอยการเปิดออกส่วนมาจะนิยมทำเป็นแบบโปร่งใสใช้ในส่วนงานราชการ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบสิ่งของที่อยู่ข้างในถุง  

เมื่อมีการพยายามเปิดถุงซีลออกจะทิ้งร่องรอยหรือข้อความไว้บนตัวถุงเองโดยไม่สามารถที่จะทำให้ถุงซีลคงสภาพเดิมได้ เพื่อให้ทราบได้ทันทีว่าสิ่งของข้างในไม่มีความปลอดภัย หรือมีการพยายามแอบเปิดดูสิ่งของด้านใน 

Connect with us

Explore how Packtica can secure your business

Ask about Packtica products, pricing, implementation, or anything else. Our highly trained reps are standing by, ready to help.