วิธีเลือกกล่องบรรจุภัณฑ์ให้คุ้มค่ากับการใช้งาน

กล่องบรรจุภัณฑ์ ถือเป็นส่วนสำคัญที่มีบทบาทต่อตัวสินค้าอย่างมาก เนื่องจากเป็นจุดที่สามารถช่วยดึงดูดความสนใจ และสร้างการจดจำให้กับผู้พบเห็น และยังสามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาได้อยู่ตลอด และกล่องแพคเกจจิ้งยังถือเป็นจุดที่มีการแข่งขันสูงเช่นกัน

กล่องบรรจุภัณฑ์คืออะไร?

กล่องบรรจุภัณฑ์ คือ สิ่งที่ใช้ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดความเสียหายได้ และช่วยรักษาผลิตภัณฑ์ให้คงสภาพและมีคุณภาพใกล้เคียงกับตอนผลิตมากที่สุด กล่องแพคเกจจิ้งยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยดึงดูดและ แจ้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกกล่องบรรจุภัณฑ์

ในการเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ผลิตนั้น มีหลายข้อสำคัญที่ต้องพิจารณา เพื่อให้สามารถรักษา คงสภาพ และปกป้องสินค้าให้ปลอดภัยจากแรงกระแทก หรือสิ่งแวดล้อมภายนอกเช่น อากาศ ความชื้น รวมถึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้งานด้วย 

 

สอบถาม Line

 

1. ผู้รับทำกล่องบรรจุภัณฑ์

การเลือกบริษัทรับผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์มีความสำคัญอย่างมาก ควรเลือกบริษัทที่สามารถออกแบบได้ดี มีมาตรฐาน มีคุณภาพ เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และเลือกบริษัทรับทำกล่องบรรจุภัณฑ์ที่สามารถช่วยออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำบรรจุภัณฑ์ได้ เพื่อให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์มากที่สุด และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ได้ 

2. ขนาดและรูปทรง 

การเลือกขนาดของบรรจุภัณฑ์ ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน และควรมีให้เลือกหลายขนาด เช่นเครื่องดื่มที่เป็นกล่อง หรือเป็นขวดที่มีทั้งเหมาะกับการดื่มให้หมดในครั้งเดียว และเหมาะกับการเก็บไว้ดื่มได้หลายครั้ง และขนาดรูปทรงควรเลือกให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ ต้องสามารถปกป้องรักษาผลิตภัณฑ์เอาไว้ได้ และต้องคำนึงถึงความสะดวกสบายในการใช้งานด้วย นอกจากนี้ยังต้องมีความน่าสนใจ แตกต่างจากของคู่แข่ง 

3. วัสดุของบรรจุภัณฑ์

วัสดุของบรรจุภัณฑ์ต้องมีความทนทาน และช่วยปกป้อง ผลิตภัณฑ์ได้อย่างดี โดยวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กันมากที่สุด เช่น บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ ที่ทำจากกระดาษแข็ง พลาสติก อะลูมิเนียมฟอยล์ แต่เนื่องจากปัจจุบัน หลายผู้ผลิตให้ความสำคัญในการปกป้องและห่วงใยสิ่งแวดล้อมมากขึ้น วัสดุอย่างพลาสติกจึงถูกใช้น้อยลง และแทนที่ด้วยวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือวัสดุรีไซเคิล

4. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนบรรจุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะถูกบวกเข้ากับต้นทุนการผลิต ดังนั้นต้นทุนบรรจุภัณฑ์ควรประหยัดและมีราคาต่ำสุด เพื่อไม่ให้ภาระไปตกอยู่ที่ผู้บริโภคที่ต้องจ่ายค่าสินค้าแพงจนเกินไป  นอกจากนี้ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ยังส่งผลต่อต้นทุนการขนส่ง การจัดการ การจัดเก็บ ฯลฯ หากต้นบรรจุภัณฑ์สูงจะยิ่งทำให้ต้นทุนในส่วนอื่นๆ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

5. มีความทันสมัย

ปัจจุบันการทำกล่องบรรจุภัณฑ์ถูกยกระดับขึ้นให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางของการสื่อสารที่มีผลต่อแบรนด์อย่างมาก ที่นอกจากจะช่วยดึงดูดให้สินค้าดูน่าสนใจ ยังสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ด้วย Packtika ตัวช่วยที่ทำให้กล่องบรรจุภัณฑ์ธรรมดา กลายเป็น ”สมาร์ทแพ็คเกจจิ้ง” ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการปลอมแปลงสินค้า รวมถึงยังช่วยเก็บข้อมูลลูกค้า และช่วยระบุพื้นที่ที่สินค้าขายดีได้ นอกจากสมาร์ทแพ็คเกจจิ้งจะห่อหุ้มสินค้าได้ ยังต้องสามารถสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าได้อย่างชัดเจน โดยการสร้างคิวอาร์โค้ดแบบเฉพาะที่ไม่ซ้ำกัน ใน Consumer Insight Cloud ™ การระบุคิวอาร์โค้ดที่ไม่ซ้ำกันนี้ ทำให้ข้อมูลทุกสิ่งถูกจัดเก็บภายใต้คลาวด์ ที่ทำให้สามารถติดตามสินค้า และสื่อสารกับผู้บริโภคได้โดยตรง Smart Packaging จึงมีความทันสมัยที่ช่วยตอบโจทย์การสื่อสารการตลาดให้กับแบรนด์ได้อย่างดี

กล่องบรรจุภัณฑ์ ถือเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ภาพลักษณ์แบรนด์ และผลิตภัณฑ์นั้นดูมีความน่าสนใจมากขึ้น ยิ่งในตลาดที่มีการแข่งขันสูง บรรจุภัณฑ์ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสื่อสารและสร้างความใกล้ชิดให้กับผู้บริโภคได้อย่างดี รวมถึงการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย หรือเป็น Smart Packaging ที่มีการเชื่อมโยงไปยังคลาวด์เพื่อใช้ประโยชน์จากการประมวลผลข้อมูลที่ทำผู้ผลิตติดตามสินค้าได้ง่าย และสะดวกขึ้น 

 

Connect with us

Explore how Packtica can secure your business

Ask about Packtica products, pricing, implementation, or anything else. Our highly trained reps are standing by, ready to help.