unique-identity

ลักษณะเฉพาะตัวที่เป็นหนึ่งเดียว

ข้อมูลตัวแปร ,ศักยภาพไร้ขีดจำกัด

ความท้าทายทางการตลาด

ความเชี่ยวชาญของแพ็คติคาคือการทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณดูมีเอกลักษณ์และโดดเด่นกว่าใครๆ โดยการพิมพ์รหัสคิวอาร์โค้ดแบบไม่ซ้ำกันพร้อมกับการรันหมายเลขซีเรียล การพิมพ์ฉลากข้อมูลแบบไม่ซ้ำกันนี้เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพ์และเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ให้ดูมีมูลค่า เมื่อเทียบกับการพิมพ์ออฟเซตแบบเดิม เทคโนโลยีนี้สามารถใช้ได้กับทั้งฉลากและบรรจุภัณฑ์
 

เทคนิคการพิมพ์ข้อมูลแบบแปรผันนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้แม่พิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะใช้การปรับเปลี่ยนภาพพื้นหลัง,ข้อความ ,รูปภาพและลวดลายกราฟิกต่างๆ ไปในคราวเดียวกันโดยไม่ต้องรอคอยการเปลี่ยนข้อมูลต่างๆเหล่านั้น สามารถปรับแต่งลวดลายและรูปแบบต่างๆได้อย่างเต็มที่ ทำให้งานพิมพ์ออกมามีประสิทธิภาพสูงและรวดเร็ว

ราใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่เป็นหนึ่งเดียวเพื่อส่งมอบคุณสมบัติเฉพาะในการรับรองความถูกต้องของสินค้า และการตรวจสอบย้อนกลับให้กับตลาดขนาดใหญ่ จากแนวโน้มในการคาดการณ์ข้อมูลของแพ็คติคา( packtica ) เทคโนโลยีในการพิมพ์ข้อมูลแบบผันแปรนี้ คาดว่าจะเติบโต 500% ภายในปี 2568 การเติบโตนี้สอดคล้องกับการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่คาดว่าจะสูงถึง 157 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตาม http ://statista.com

ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของแพ็คติคาที่ใช้การพิมพ์ข้อมูลแบบแปรผัน ช่วยทำให้สินค้ามีลักษณะเฉพาะตัวที่เป็นหนึ่งเดียวไปปรับปรุงธุรกิจของลูกค้าให้ดีขึ้น

 

 

qrcode-packaging

ปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวผ่านระบบดิจิตอล

แพ็คติคาได้ผลิตคิวอาร์โค้ดมามากกว่าพันล้านรายการผ่านเทคโนโลยีการพิมพ์ข้อมูลแบบแปรผันให้กับสินค้าที่เป็นรุ่นที่มีจำนวนจำกัด(Limited Edition) ,สินค้าที่มีมูลค่าหรือราคาสูง ,สินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และสินค้าที่สามารถได้ประโยชน์จากการระบุเลขรหัสให้กับสินค้า เพื่อพัฒนาการเข้าถึงการตรวจสอบสินค้าของแท้แบบดิจิตอลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, อาหารเสริม ,ชิ้นส่วนรถยนต์ หรือสินค้าฟุ่มเฟือยมักจะเกิดการปลอมแปลงสินค้า การระบุเลขรหัสกำกับให้กับสินค้า และการตรวจสอบย้อนกลับช่วยให้เจ้าของแบรนด์จัดการกับปัญหาการปลอมแปลงและปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ดีขึ้น

Connect with us

Explore how Packtica can secure your business

Ask about Packtica products, pricing, implementation, or anything else. Our highly trained reps are standing by, ready to help.